Được con trai chúc sinh nhật nhưng đồng thời lại bị nhắc khéo về chiều cao, David Beckham liền đưa ra lời đáp nhận về nghìn like từ dân mạng

Được con trai chúc sinh nhật nhưng đồng thời lại bị nhắc khéo về chiều cao, David Beckham liền đưa ra lời đáp nhận về nghìn like từ dân mạng

Ngày 2/5 đánh dấu cột mốc mới trong cuộc đời của David Beckham khi quý ông lịch lãm chí