De Jong mãi chưa gia nhập M.U: Điều gì đang xảy ra?

De Jong mãi chưa gia nhập M.U: Điều gì đang xảy ra?

Sau nhiều lần đàm phán, Barca vẫn muốn giữ giá của De Jong ở mức 75 triệu Euro trả thẳng và 11 triệu