Ronaldo rời MU: Mọi ngả đường đều dẫn về Atletico Madrid

Ronaldo rời MU: Mọi ngả đường đều dẫn về Atletico Madrid

Ronaldo vẫn duy trì động thái rời MU để được thi đấu Champions League và mọi ngả đường đều dẫn về Ma