Đội bóng của Ông già Noel

Đội bóng của Ông già Noel

Bạn hẳn sai lầm nếu nghĩ đội của ông già Noel chỉ có tuần lộc và yêu tinh. Bởi ông già Noel còn có đ