Usain Bolt nhiễm nCoV

Usain Bolt nhiễm nCoV

Trong một video đăng trên Twitter, Bolt xác nhận anh đang tự cách ly, vài ngày sau khi xét nghiệm Co